Tjänster

Här är några av de tjänster jag kan erbjuda. Kontakta mig med era önskemål så kan vi tillsammans komma fram till vad jag kan hjälpa dig med. Allt är möjligt!


Trädgårdskonsultation

Jag kommer hem till dig för en två timmar lång trädgårdsrådgivning. Tillsammans tittar vi på hela eller delar av din trädgård, beroende på vad du vill ha hjälp med. Jag ger dig konkreta råd och ideér och gemensamt skissar vi fram en plan för din trädgård. Du har samtidigt en chans att fråga om saker du undrar över när det gäller skötsel och annat av de växter du redan har i din trädgård.

Innan besöket får du några frågor att fundera över så att vi kan använda tiden jag är hos dig så effektivt som möjligt. Det är bra om du har en tomtkarta av din tomt i skala 1:100. Det går att beställa hos lantmäteriet.

Kostnad 1100 kr


Ritningstjänster

Alla ritningsuppdrag inleds med att jag kommer hem till dig och tittat på din trädgårds möjligheter, vi diskuterar vilka dina behov och önskemål är. Sedan presenterar jag en offert som du godkänner innan jag påbörjar arbetet. Hur omfattande ritningen ska vara bestämmer du själv.


Idéskiss

Tyngdpunkten ligger på trädggårdens övergripande form och struktur. Olika funktioner som exempelvis uteplats, lekyta, köksland, gångar och planteringsytors form och placeringar ritas in.

(Detaljerade växtförslag och materialval ingår ej).

Kostnad, beroende på trädgårdens storlek, ca: 2500-4000kr


Trädgårdsritning

En fördjupning av idéskissen med detaljerade förslag på växtmaterial och markbeläggning. Denna ritning kan sedan användas som bas vid eventuell upphandling med anläggningsfirma.

Kostnad, beroende på trädgårdens storlek ca: 5000-8000kr


Naturligtvis går det bra att beställa en ritning över delar av din trädgård, exempelvis entrén, perenrabatter eller något annat. Kontakta mig så får du prisuppgifter för detta.


Anläggning

Jag kan även erbjuda hjälp med anläggningsarbetet - helt eller delvis, eller finnas till hands som rådgivare. Vi väljer en lösning som passar just er!
Kostnad 530 kr/ tim.

Alla priser är inkl. moms.