Asklöv´s trädgårdsdesign, Örebro

 

Välkommen till Asklöv´s Trädgårdsdesign i Örebro.

Jag kan hjälpa till med rådgivning, ritningar, anläggning och skötsel av din trädgård.

Läs mer om mig och mitt företag under fliken, om företaget.


NYHET - Rådgivning inom projektet  

Smakrik och blomstrande besöksnäring

Du som driver besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län kan boka mig för rådgivning om ditt företags utemiljö.

Rådgivningen finansieras till 70% av Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling. Du betalar 30%. Rådgivningen omfattar områdena trädgårdsvård och trädgårdsdesign.

Kontakta mig för mer information.

Hämta broschyr

Trädgårdsdesign - Med trädgården som skyltfönster

T ex att:

  • ta fram ett trädgårdskoncept över vad och till vem trädgården ska kommunicera och att binda ihop trädgården med besöksföretagets övriga verksamhet. Kan trädgårdens utformning vara en del i ett varumärkesbyggande?
  • i trädgårdsdesignen ta tillvara och lyfta de kulturhistoriska värdena i trädgården.
  • diskutera vilka ytor som ska prioriteras. Vad är unikt? Var rör sig besökarna mest? Var vill vi att besökarna ska röra sig?
  • tillgängliggöra trädgården för så många besökare som möjligt oavsett funktionsförmåga.
  • tillhandahålla praktiska och konkreta råd kring utformning, växtförslag och skötsel. En skötselnivå anpassad till företagets ekonomiska och tidsmässiga möjligheter. En miljövänlig strategi mot ogräs och växtskadegörare.
  • genom trädgårdsdesign utveckla trädgården för att göra den mer attraktiv för barnfamiljer.